0090 532 740 4582    0049 151 473 44610       Kayıt yaptırmak için tıklayın.

    

REFRAKTİF CERRAHİ

EXCIMER-LASER

Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi gözde kırılma kusurlarının tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemdir.Görme bozukluğunun derecesine göre, bilgisayar aracılığıyla programlanan Excimer Laser ışını ile gözün üzerindeki saydam kornea tabakasının yeniden şekillendirilerek doğru odaklama ve net görme sağlanır.

SMILE LASER

Femtosaniye teknolojisi ile gözün ön tabakası (kornea) içersinde tek adımda ince bir lentikül (disk şeklinde doku) oluşturulur. Cerrah, oluşturulan lentikülü korneada açılan 2.0 mm'lik açıklıktan kornea dışına çıkarır. Herhangi bir flap (kapakçık) kesmeye gerek yoktur.Göz içerisinde oluşturulan lentikülün çıkarılması sonucu korneanın şekli değiştirilerek gözdeki kırma kusuru oluşturulmaması sebebi ile kornea biyomekaniği diğer lazer cerrahilerine oranla daha az etkilenir. Lazer cerrahileri sonrası en güçlü kornea biyomekaniği SMILE tekniği sonrası elde edilir.

LASIK

LASIK yöntemi, korneanın üst yüzeyinde ince bir tabakanın kesilerek kapakçık şeklinde açılması ve ortaya çıkan kornea yüzeyinde "excimer laser" ile göz derecelerinin düzeltilmesi prensibine dayanır.

WAVEFRONT-LASER (KARTAL GÖZ)

Bu yöntem halk arasında "KARTAL GÖZÜ" olarak bilinir. Wavefront analizi yardımıyla, gözün bütününe ait kırma kusurları haricindeki diğer kusurları da giderilebildiği gibi için daha kaliteli bir görme elde edilir. Wavefront tıpkı kişinin parmak izi gibi, kendine özel bir tedavi yöntemidir. Bu sayede karanlıkta görüş kalitesi diğer standart lazer yöntemlerine göre daha üst seviyelere çıkmaktadır. Her gözün karakteristik yapısı birbirinden farklı olduğu için bu tedavinin diğerlerinden farkı, kişinin kendisine özel bir tedavi olmasıdır.

LASEK

Korneanın aşırı ince olması nedeniyle LASIK uygulanamayan hastalara LASEK yapılabilmektedir. Kornea tabakasının inceliği fark etmeksizin LASEK tedavisi, istendiği takdirde LASIK yapılan hastalara da uygulanabilir.Kornea tabakasının en üst kısmı epitelin alkol kullanılarak kaldırılmasına dayanır. Epitelyum kaldırıldıktan sonra kırma kusurlarını düzeltmek için lazer uygulanır. Daha sonra kaldırılan epitelyum tabakanın yerine konulur. Ameliyat sonrası göze kontakt lens takılabilir.

PRK

PRK / Excimer lazer tedavisinde ilk uygulanan yöntemlerden birisi, PRK'dır.Bu yöntemin lasekten farkı, kornea üzerinden kaldırılan ince tabakanın tekrar yerine konulmasıdır. PRK tedavisi sırasında herhangi bir ağrı veya sızı hissedilmez. Ameliyat tamamlandıktan sonra kişinin gözüne kontakt lens takılır. Bu lens, epitelyum iyileşene kadar takılır kalır. Epitelin iyileşme süresi yaklaşık 4 gündür. 4'üncü günün sonunda kişi lensi çıkarabilir.

PTK

PTK / Gözün görmesini sağlayan kornea kısmında çeşitli sebeplere bağlı çizikler, izler veya lekeler bulunabilir. Bunlar görme kalitesini düşürebilir ve kişinin hayat kalitesine olumsuz etki eder. Excimer lazer teknolojisi kullanlarak kornea üzerindeki çizik, leke veya izlerin silinmesini başarılı şekilde yapmaktadır. Uygulanan PTK tedavi yönteminden sonra kişi, daha net görebilmektedir.

KURUGÖZ

Gözümüzü her kırptığımızda gözyaşı gözü yıkayarak pürüzsüz ve berrak bir yüzey oluşmasını sağlar. Net bir görüş için gözyaşının yeterli miktarda ve içerik açısından yeterli kalitede olması gereklidir. Gözyaşının miktar veya kalite açısından yetersiz kaldığı durumlar “kuru göz sendromu” olarak adlandırılır. Kuru gözün tedavisinde en sık suni gözyaşı içeren damla, jel ve pomadlar kullanılır. Suni gözyaşları uzun süreli kullanılacaksa koruyucu madde içermeyen tek kullanımlık suni gözyaşları kullanılmalıdır. Tıkaçlar: Punktum denilen gözyaşının buruna aktığı kanalın deliğini kapatarak göz yüzeyinde kalan gözyaşı miktarını arttırabiliriz. Tıkaçlar geçici, kalıcı veya kanal içi kollajen tıkaçlar olabilir.

KORNEA CERRAHİSİ

CROSSLINKING

Korneadaki kollajen lifler arasındaki bağlar güçlendirilmektedir. Dolayısıyla bu tedavi adeta göze verilen bir vitamin gibi korneanın yapısını güçlendirilmesine yardımcı olur. Ultraviyole A ve damla formunda riboflavin kullanılarak korneadaki kollajen lifler arasındaki bağların arttırılması ve korneanın daha güçlü hale gelmesi sağlanır. Bu amaçla Ultraviyole A ve sıvı riboflavin kullanılmaktadır. Korneaya uzun süre riboflavin damlatılmakta ve takiben kornea üzerinde UV-A uygulanarak çapraz bağlantıların oluşması sağlanmaktadır. Crosslinking tedavisinde amaç hastalığın ilerlemesini durdurmaktır.

RING

INTACS olarak da bilinen korneal halka (Ring tedavisi); keratokonus hastaları için geliştirilen tedavi yöntemlerinden birisidir. 2 adet saydam olarak izlenen yarım daire şeklindeki küçük parçalar kornea içine yerleştirilir. Bu minik halkalar göze Intralase yani laser yöntemi ile tünel açılarak yerleştirildiği için hem çok kısa sürede tamamlanır, hem de işlem sırasında herhangi bir komplikasyon söz konusu değildir.

KERATOPLASTI

Kornea nakli (keratoplasti) korneadokusunun belirli büyüklükte dairesel şekilde çıkarılarak yerine kadavradan uygun çapta kesilerek hazırlanmış sağlıklı kornea dousunun yerleştirilmesi ameliyatıdır. Günümüzde en çok yapılan ve başarı oranı en yüksek doku nakillerinden biridir.

FAKO

Katarakt cerrahisi yöntemi lazere yapılan dikişsiz ameliyt FAKO (Fakoemülsifikasyon) yöntemidir.Fako yöntemi ile saydamlığını yitirmiş göz içi merceği ultrason ile eritilir ve yerine katlanabilir göz içi lensi yerleştirilir. Katarakt ameliyatı esnasında özel bir sıvı olan Viscoelastik Jel kullanılır.Gözlük veya ilaç kullanımı ile tedavi edilemeyen kataraktın tek tedavi yöntemi ameliyat ile bulanıklaşan merceğin çıkarılması ve yerine mercek konulması ile sağlanabilir.Aşağıdaki gibi farklı göziçi mercek (intro-oküler lens) türleri ile tedavi uygulanır.

MONOFOKAL / Yani tek odaklı mercekler ile hasta uzağı görür ancak yakını görmek için örneğin; kitap, gazete okumak için yakın gözlüğünü takmak zorundadır.
BİFOKAL (MULTİ-FOKAL) / İki odaklı (çok odaklı) mercekler ile hasta hem yakını hemde uzağı gözlüksüz görür ancak orta mesafe dediğimiz 40cm ile 2 metre arasında kalan mesafe net görülemez.
TRİFOKAL / Üç odaklıdır ve bu sorunu çözen merceklerdir. Bu mercekler takıldığında hasta gözlüksüz olarak uzağı, yakını ve ara mesafeyi (40 cm ile 2 metre arasındaki mesafe) iyi görebilir.

OCULOPLASTI - ORBITA CERRAHİSİ

Oculoplasti ve orbita cerrahisi göz biliminin göz kapakları, gözyaşı yolları ve göz çukuru hastalıklarıyla ilgilenen branşıdır. Göz torbalarının alınmasından protez göze, göz içi tümör ameliyatlarından botoksa kadar her türlü tedavi ve estetik cerrahi uygulamaları oküloplasti ve orbita cerrahisi ile gerçekleştirilmektedir.
Göz kapağı vücuttaki diğer dokulardan çok daha hassas bir bölgedir. Göz kapağını açan ve kapayan kas, yağ dokuları, gözyaşı bezi, cilt ve destek dokularından oluşur. Oküloplasti ve orbita cerrahisinde, genel göz sağlığının korunmasına hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Cerrahi girişimlerin tümünde sağlam dokuların zarar görmemesi ve sadece gerekli yere müdahalenin yapılması çok önemlidir.
Yapılacak operasyonun göz kapağı anatomisini ve estetik cerrahi ilkelerini bilen oküloplasti cerrahisi eğitimi almış yüksek vaka deneyimine sahip göz doktorları tarafından gerçekleşmesi büyük önem taşımaktadır.